KKÅ中国文化协会2011年会议程
Indbydelse til generalforsamling

Lørdag d. 5. feb.  2011 kl. 13.00 på Århus Annagadeskole kantine D-bygning.

(年会将与春节联欢会同时举行)

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent 选举主持人
2.    Bestyrelsens beretning协会总结2010年活动情况(陶金芬)
3.    Fremlæggelse af foreningens regnskab协会2010年资金使用报告( 王馨那 )
4.    Fremlæggelse af budget 2011年资金使用计划 (王馨那)
5.    Fremlæggelse af kinesisk kursus regnskab中文班资金使用情况 (王馨那)
6.    Planer for år 2011 协会2011年活动计划 ( 陶金芬 )
7.    Kkaa.dk协会网页状况 (缪宁和朱旭斌)
8.    协会所租运动场地使用情况 ( 冯雅梅)
9.    Fastlæggelse af kontingent 2011年会员费的确定

10.    Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.   Valgperioden er to år indtil næste generalforsamling. (选举主席和一名组委会成员,及2名候补会员。)
注:现任组委会的5名成员,愿意继续协会的工作,欢迎大家再次选举认可。

协会章程规定:
– Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. (组委会至少由5名成员组成,由协会年会选出)
– Formand og kasserer vælges direkte. (主席和出纳将直接选出)
– Øvrige bestyrelsesposter besættes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
(其他成员职务将在年会后的第一次组委会上决定)
– Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Kassereren og den øvrige
bestyrelse vælges på lige årstal.
(单数年将重新选举主席和一位组委会成员,双数年将重新选举出纳和其他2位组委会成员)
注:根据章程规定,2011年应该重新选举主席以及一位组委会成员。
那么2012年就应该重新选举出纳和其他2位组委会成员。也就是说主席和出
纳的任期是2年,可以继续,但要在年会上重新选举认可。其他成员任期至少一年。

11.    Valg af revisor 选择会计。
12.    Eventuelt: Medlemmerne opfordres til at komme med forslag og ønsker til foreningens aktiviteter.
其他:希望会员积极提出好的建议,以促进协会的发展。
–    有关澳洲东方华语电台玄艺综述图腾大师卢军宏台长的介绍(王馨那)
–    有关会员反映就签证费大幅度涨价给中国驻丹麦大使馆的会员签名公开信。

13.    有意加入组委会的成员,请提前和陶金芬联系。目前协会希望再增加2名成员,其一是负责和华人或学生宣传协会的工作,吸收更多的华人加入我们协会。其二是负责协会和官方部门的沟通协调工作,比如,如何更好地得到当地政府支持协会的各项活动。

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
建议请最迟在年会召开8天前交组委会。

2010组委会成员:
主席Formand: 陶金芬 taojinfen@teliamail.dk
秘书Sekretær:  缪宁dk4541988915@gmail.com
出纳Kasserer: 王馨娜 intermetal@mail.dk
活动场地负责人Lokaleansvarlig: 冯雅梅fengya_mei@hotmail.com ( 游泳场地)
活动场地助理:杨佩英 ypy@mail.dk (羽毛球场地)
替补:华伟
会计:袁新刚:负责审计协会资金使用情况。
网页:朱旭斌  xubin.zhu@gmail.com 特别感谢!

KKÅ奥胡斯中国文化协会组委会kkarhus@gmail.com 2011-01-15

Advertisements